WRRC General Meeting 2023, Praga, Czechy

W dniach 10-12.03.2023 r. w Pradze (Czechy) odbył się coroczny Walny Zjazd  Światowej Federacji Rock 'n' Rolla Akrobatycznego WRRC (World Rock’n’Roll Confederation).

Uczestniczyło w nim ponad 40 członków z 18 krajów (Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Chorwacji, Węgier, Słowenii, Włoch, Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii, Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, oraz Kazachstanu.)

Polskę reprezentowali Bartłomiej Kobylański Wiceprezydent Światowej Federacji Rock’n’Rolla Akrobatycznego WRRC (World Rock’n’Roll Confederation) i zarazem Wiceprezes Polskiego Związku Rock’n’Rolla Akrobatycznego (PZRA). Alojzy Nowak Prezes Polskiego Związku Rock’n’Rolla Akrobatycznego (PZRA), oraz Paweł Maciejewski Dyrektor ds.Strategii i Rozwoju przy PZRA oraz Członek Zarządu Polskiego Związku Rock’n’Rolla Akrobatycznego (PZRA).

W czasie zgromadzenia, zostały przedstawione coroczne raporty z prac poszczególnych członków prezydium oraz członków komisji Światowej Federacji Rock 'n' Rolla Akrobatycznego. Prezentowane zostały również nowe projekty edukacyjne, które zostaną wdrożone w najbliższym czasie. Oraz poruszone i omówione zostały sprawy bieżące Światowej Federacji Rock 'n' Rolla akrobatycznego: tematy sponsoringu, udziału TV czy propozycje ekspansji, poszerzenie i rozbudowy światowych struktur o nowe kraje członkowskie, tak by w przyszłości Rock ‘n’ Roll akrobatyczny dołączył do rodziny Sportów Olimpijskich.

W czasie Zgromadzenia Światowej Federacji Rock 'n' Rolla akrobatycznego zatwierdzono ostateczne przyjęcie nowego członka do struktur WRRC, Federację z Irlandii. Jak również przyjęto większością ilością głosów wniosek Ukraińskiej Federacji o wykluczenie do czasu zakończenia działań wojennych na terenie Ukrainy, tancerzy, trenerów, działaczy, którzy aktywnie należeli do struktur Federacji Rosyjskiej w latach (2022-2023).

Coroczne Zgromadzenie Członków Światowej Federacji WRRC to doskonałe miejsce na międzynarodową wymianę doświadczeń, jeszcze większe zjednoczenie się w obecnych czasach i wypracowanie wspólnej wizji popularyzacji Rock'n'Rolla Akrobatycznego na świecie.

 

General Meeting 2023 World Rock 'n' Roll Confederation (WRRC)